Video, magisk interaktiv skjerm

SMARTe opplæringsmoduler

Våre SMARTe opplæringsmoduler er utformet av våre pedagoger som selv har brukt interaktive løsninger i klasserommet. Modulene bygger på hverandre og kan utvides med inntil fire moduler

Modul 1 - Grunnleggende ferdigheter

Mål:

Etablere grunnleggende tekniske ferdigheter hos lærerne, og hvordan teknologien tilrettelegger for økt læring hos elevene. 

Innhold:

Gir en grunnleggende teknisk introduksjon til SMART Boardens pedagogiske kjernefunksjoner, og en introduksjon til SMART sin pedagogiske programvare. Lærerne deles i grupper og jobber på skjerm. 

 • Tekniske ferdigheter 
 • Teknisk utprøving med læringspartner på skjerm 
 • Introduksjon til pedagogisk programvare

Rammer:

 • Varighet 2 timer
 • Maks 20 deltakere per kursholder

Pris:

 • Ute på skole 6195,-
 • Skype: 3190,-

Modul 2 - Pedagogisk workshop

Mål:

Gi lærerne et sett med pedagogiske verktøy som kan tilrettelegge for en styrket sosiokulturell praksis som gir større mulighet for kollektiv læring. 

Innhold:

Gir en grunnopplæring i den pedagogiske programvaren SMART Learning Suite tilpasset skolens behov. Workshopen fokuserer på kombinasjon av 1-1, og hvordan interaktive skjermer støtter samhandling, dialog og kreativitet. 

 • Innføring i SMART Learning Suite 
 • Workshop: Lærerne jobber i grupper for å utvikle eget undervisningsmateriale i SMART Learning suite

Rammer:

 • Varighet 2 timer
 • Maks 20 deltakere per kursholder

Pris:

 • Ute på skole 6195,-

Modul 3 - Modellering

Mål:

Gi lærerne et praksisnært blikk på hvordan interaktiv læring kan foregå i klasserommet. 

Innhold:

Modellering i én undervisningsøkt med digitalpedagog(er) fra Interactive. Avsluttes med en pedagogisk veiledningssamtale i etterkant om hvorfor og hvordan de ulike digitale verktøyene ble brukt. Undervisningsøkten filmes, og sendes til skolen i etterkant. Digitalpedagog veileder lærerne i klasserommet resten av skoledagen med tips og triks til lærerne. 

 • Vår digitalpedagog (er) modellerer en undervisningstime med bruk av SMART sine pedagogiske funksjoner. 
 • Lærerveiledning 

Rammer:

 

 • Varighet 1 skoledag
 • Antall: tar over undervisningen for én lærer, og kolleger har mulighet til å observere undervisningsøkten. Økten filmes og blir tilgjengelig for skolen i etterkant

Pris:

 • Send forespørsel.

 

 

Modul 4: Oppfølging

Mål:

Avdekke og løse eventuelle utfordringer, samt at vi tar neste steg i interaktiv læring

Innhold:

Dialog og workshop med fyrtårnslærere. Dialog om hva som går bra og ikke så bra med implementeringen, og hvordan det kan rettes opp. Vi holder to timers produksjons-workshop med lærerne og utarbeider undervisningsopplegg som kan legges i skolens digitale bibliotek.

 • Behovsbasert kurs og workshop for viderekommende 

Rammer: 

 • Varighet 3 timer 
 • Antall: De som ønsker ekstra kompetanseheving i SMART sine interaktive løsninger

Pris:

 • 10 395,-

 

Scroll til toppen